برگزاری نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد به ریاست استاندار


نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد به ریاست استاندار در سالن کوثر استانداری برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، دکتر طالبی در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد که به منظور بررسی آخرین شرایط استان در حوزه مبارزه با مواد مخدر برگزار شد،  بر ساماندهی، انتقال و یا احداث ایست و بازرسی ها، برای مبارزه بهتر با سوداگران مرگ تاکید کرد.
استانداریزد همچنین خواستار تعامل و همکاری همه دستگاه های مسئول برای اجرایی شدن طرح های این حوزه، با هدف پیشگیری و مقابله با موادمخدر در استان یزد شد .

در ادامه این نشست اعضا به بیان دیدگاهها و نکته نظرات خود پرداختند و تصمیمات لازم اتخاذ شد.


آدرس کوتاه :