برگزاری نشست مجازی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد با فرمانداران و بخشداران در خصوص ارزیابی وضعیت ستاد های انتخابات شهرستانها


معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد در نشست های مجازی جداگانه با فرمانداران و بخشداران استان، در خصوص نیازمندی های ستاد های انتخابات شهرستانها به تبادل نظر پرداخت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، اکرم فداکار که ریاست کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات استان را بر عهده دارد در این نشست های مجازی، به ارزیابی وضعیت و نیازهای هر یک از ستادهای انتخابات شهرستانهای یزد پرداخت و تصمیمات لازم برای رفع برخی از مسائل و مشکلات این ستادها اتخاذ شد.


آدرس کوتاه :