بهره گیری حداکثری از ظرفیت خیرین برای تامین مسکن معلولین ایجاد شود


استاندار یزد با اشاره به روحیه ی همراهی و همیاری بین خیرین جهت مشارکت در حوزه تامین مسکن مددجویان بهزیستی، اظهارداشت: در این راستا باید مکانیزم خاصی جهت جلب مشارکت حداکثری جامعه خیرین تعریف شود تا با بیان نیازها، اولویت ها و ظرفیت های در اختیار این حوزه، شاهد هم افزایی و همراهی هر چه بیشتر خیرین در این زمینه باشیم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، دکتر طالبی در نشست شورای مشارکت های مردمی بهزیستی که به منظور بررسی مسائل مربوط به مسکن مددجویان بهزیستی برگزار شد، با اشاره به برخی مسائل و دغدغه های گروه های تحت پوشش بهزیستی گفت: یکی از موضوعات مهم و نیازهای اصلی و اساسی جامعه تحت پوشش بهزیستی، داشتن مسکن است.
وی با اشاره به روحیه ی همراهی و همیاری بین خیرین و اعلام آمادگی آن ها برای مشارکت در حوزه تامین مسکن مددجویان، اظهارداشت: در این راستا باید مکانیزم خاصی جهت جلب مشارکت حداکثری جامعه خیرین تعریف شود تا با بیان نیازها، اولویت ها و ظرفیت های در اختیار این حوزه، شاهد هم افزایی و همراهی هر چه بیشتر خیرین در این زمینه باشیم.
استانداریزد با بیان اینکه باید به مقوله تامین مسکن معلولین نگاه ویژه ای شود، خاطرنشان کرد: رایزنی با مجریان پروژه های مسکن سازی استان و ترغیب آن ها به در نظر گرفتن سهمی از واحدها برای معلولین، یکی از اقداماتی است که می توان در راستای تامین مسکن این جامعه انجام داد.
دکترطالبی ادامه داد: در صورت پیش بینی سهمیه‌ای از واحدهای پروژه های در حال احداث در مناطق مختلف به ویژه در فضاهای عمومی برای معلولین، این قشر می توانند در کنار مردم عادی و با تعامل با آن ها زندگی کنند.
وی در پایان به تفاهم نامه فی ما بین بهزیستی و مجمع خیرین مسکن ساز جهت تامین مسکن اشاره و برهماهنگی و پیگیری تامین زمین از سوی اداره کل راه و شهرسازی جهت احداث پروژه های خیری برای معلولین و افراد نیازمند فاقد مسکن تاکید کرد.


آدرس کوتاه :