استاندار یزد تاکید کرد:

بهره گیری حداکثری از ظرفیت های قانون بودجه 1400 برای پشتیبانی از تولید و اشتغال


استاندار یزد با اشاره به ظرفیت های بی نظیر قانون بودجه ۱۴۰۰ برای پشتیبانی از تولید و اشتغال، اظهارداشت: ضروری است کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان و همه دستگاه های مرتبط در حوزه اشتغال، برنامه هایی در راستای جذب منابع و استفاده از فرصت های بوجودآمده برای اشتغال در حوزه های مختلف داشته باشند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، دکتر طالبی در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان که در سالن کوثر استانداری و با حضور تصویری مدیران مربوطه برگزار شد، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه اشتغال روستایی و عشایر گفت: خواسته های مطرح شده در این نشست جهت توسعه اشتغال روستایی استان با جدیت دنبال شود.
استاندار با اشاره به ظرفیت های بی نظیر قانون بودجه ۱۴۰۰ برای پشتیبانی از تولید و اشتغال، اظهارداشت: ضروری است کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان و همه دستگاه های مرتبط در حوزه اشتغال، برنامه هایی در راستای جذب منابع و استفاده از فرصت های بوجودآمده برای اشتغال در حوزه های مختلف داشته باشند.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت های بسیارخوب کنونی جهت ایجاد اشتغال، برهدایت مناسب در زمینه اشتغال تاکید و ادامه داد: دستگاه های اجرایی استان در کنار بخش خصوصی، باید مشاور ایجاد اشتغال بوده و به ارائه خدمات مشاوره ای در این زمینه بپردازند تا بدین طریق حلقه هدایت اشتغال فعال تری را نسبت به گذشته، در استان داشته باشیم.
استانداریزد در انتها با بیان اینکه مدیران دستگاه های اجرایی باید با جدیت و برنامه ریزی مدون، پیگیر جذب سهم استان و جذب منابع بیشتر از اعتبارات و تسهیلات ملی باشند، تصریح کرد: توزیع منابع شهرستانی متناسب با نیازها و ظرفیت های هر یک از شهرستان ها در حوزه ایجاد اشتغال در دستور کار دستگاه ها باشد.


آدرس کوتاه :