تشریح محورهای اجرایی حوزه عمرانی در تحقق شعار سال


معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد برنامه های حوزه عمرانی در جهت تحقق شعار سال را پشتیبانی از تولید مسکن و مانع زدایی ها در این مسیر، اجرای پروژه های زیرساختی راه، آب، برق و گاز در حمایت و پشتیبانی از تولید، بررسی فرآیندهای صدور مجوز ساخت و ساز و تسهیل‌گری در واگذاری زمین عنوان کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، "محسن صادقیان" معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در جلسه ای که به منظور بررسی تحقق شعار سال در حوزه عمرانی استا‌ن با مدیران کل حوزه عمرانی استانداری به‌صورت مجازی برگزار شد، گفت: نقش حوزه عمرانی در تحقق شعار سال در سه بخش دسته بندی می شود که در بخش اول موضوع تولید هم در حوزه صنعت و هم در حوزه مسکن و ساختمان مورد تاکید است.
وی بخش دوم را نقش پروژه های عمرانی در پشتیبانی و موانع زدایی ها در حوزه تولید و صنعت نام برد و افزود: در این حوزه اجرای زیرساخت های عمرانی راه، آب ،برق و گاز بسیار مهم است از این رو برنامه ریزی و اجرای پروژه های زیرساختی استان در حمایت و پشتیبانی از تولید باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ادامه داد: در بخش سوم نقش حوزه عمرانی در پشتیبانی و رفع موانع در حوزه تولید، تسهیل‌گری و کوتاه نمودن زمان در صدور مجوزهای ساخت و ساز، پاسخ به استعلام ها و همچنین واگذاری زمین در جهت استقرار صنایع است.

در ادامه هر یک از مدیران کل حوزه عمرانی استانداری توضیحاتی درخصوص مباحث مرتبط با دفتر امور شهری و شوراها، دفتر امور روستایی و شوراها، دفتر فنی و مدیریت بحران بیان و برنامه ها و پروژه های مشخص جهت پیگیری را عنوان کردند.

گفتنی است در این جلسه مقرر شد تا پایان فروردین ماه سال جاری پروژه های عمرانی و زیرساختی به تفکیک هر شهرستان احصاء شده، پیشنهادات لازم درباره نقش شکل گیری کارگاه های تولید در جوار روستاها، اصلاح فرآیند صدور مجوز ساخت و ساز و تسهیل‌گری در واگذاری زمین، ارائه، بررسی و تصمیم گیری شود.

★‌ خبرنگار: ‌مجید وفایی شاهی ★
آدرس کوتاه :