در اجرای ماده ۲۵ قانون یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هیئت بازرسی انتخابات مرکز استان یزد و شهرستان‌های تابع تشکیل گردید.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، هیئت بازرسی انتخابات استان در اطلاعیه‌ای از تشکیل هیئت بازرسی انتخابات مرکز استان یزد و شهرستان‌های تابعه در اجرای ماده ۲۵ قانون یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد.‌
در این اطلاعیه آمده است: به منظور بازرسی و کنترل جریان انتخابات بر مدار قانون و نیز صیانت و حفاظت از آرای مردم و اجرای ماده ۲۵ قانون انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی‌ هیئت بازرسی انتخابات مرکز استان و شهرستانهای تابعه تشکیل گردیده است.
در این اطلاعیه تاکید شده است: شهروندان استان می‌توانند گزارشات و تخلفات احتمالی انتخاباتی را در حوزه‌های مختلف به دبیرخانه این هیئت در مرکز استان  واقع در میدان حضرت امام حسین(‌ع) استانداری یزد دبیرخانه هیئت بازرسی انتخابات استان ‌و شهرستان ها منعکس نمایند و یا در این رابطه با شماره تلفن ‌36233191 و نمابر 36284959 تماس بگیرند.

★‌خبرنگار: ‌مجید وفایی شاهی★
آدرس کوتاه :