خبر 17 ارديبهشت


1- همایش روز جوان---2- دومین نشست تبیین برنامه عملیاتی و اجلاس مشترک هیئت‌امنا دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه هفت‌کشور همایش روز جوان

دومین نشست تبیین برنامه عملیاتی و اجلاس مشترک هیئت‌امنا دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه هفت‌کشور


آدرس کوتاه :