خبر 20 ارديبهشت

نشست توجيهي نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان یزد
دانلود فیلم

نشست توجيهي نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان یزد

افزودن نظرات