خبر 27 ارديبهشت


پيام استاندار يزد به مناسبت انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا ---2- آمادگي استان براي انتخاباتي باشكوهپيام استاندار يزد به مناسبت انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا

آمادگي استان براي انتخاباتي باشكوه


آدرس کوتاه :