خبر 28 ارديبهشت


1-مصاحبه با استاندار يزد درباره مشاركت بالاي مردم در انتخابات 2- ارتباط تلفني با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات ---3- جلسه ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتیمصاحبه با استاندار يزد درباره مشاركت بالاي مردم در انتخابات

 ارتباط تلفني با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات

جلسه ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی


آدرس کوتاه :