خبر 30 ارديبهشت


1-تقدیر استاندار یزد از مشارکت باشکوه مردم یزد در انتخابات ---2- ارتباط تلفني با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخاباتتقدیر  استاندار یزد از مشارکت باشکوه مردم یزد در انتخابات

ارتباط تلفني با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات


آدرس کوتاه :