استاندار یزد:


استاندار یزد در گردهمایی"طلایه داران دیانت و سیاست" با اشاره به اینکه روحانیت از معتمدترین قشرهای اجتماعی در بین مردم هستند، از علما و مبلغان دینی ‌خواست اعتماد مردم و همه نیروهای انقلاب به نظام و ساختارهای آن را افزایش دهند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، روز چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ماه ۹۸، "محمدعلی طالبی" استاندار یزد در گردهمایی طلایه داران دیانت و ‌سیاست که در مسجد روضه محمدیه برگزار شد، گفت: در شرایط فعلی کشور، به چنین گردهمایی هایی که بتواند دلها را به هم نزدیک کند و جهت گیری های ‌مناسبی را برای خدمت به جامعه برای همه ما مشخص کند، نیازمندیم.
استاندار یزد روحانیت را یکی از معتمد‌ترین قشرهای اجتماعی در بین مردم دانست و ادامه داد: شایسته است علما و مبلغان دینی به عنوان افرادی که تریبون های مختلفی را در سطح جامعه دارند، اعتماد مردم و همه نیروهای انقلاب به نظام و ساختارهای آن را افزایش دهند.
"طالبی" با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، این ماه را فرصت بسیار خوبی برای ارتباط بیشتر و نزدیک تر با مردم دانست و خاطرنشان کرد: چیزی که امروز بیش از هر زمان دیگر‌ی به آن نیاز داریم، افزایش اعتماد عمومی به نظام و ساختارهای آن است زیرا همه تلاش دشمنان بر کاهش این اعتماد متمرکز شده و باید همه ما در جهت تقویت ارتباط مردم با نظام حرکت کنیم.
عالی ترین مقام اجرایی استان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید بدانیم که مسیر حرکتی همه ما باید به سمت تقویت باورهای عمومی جامعه، اعتماد مردم و افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه باشد.
وی ادامه داد: لازم است مسیری را در خدمت به مردم انتخاب کنیم ‌که به سمت هم افزایی همه نیروهای انقلاب برای فائق آمدن بر مسائل و مشکلات کشور باشد.
"طالبی" افزود: در مسیر کار و فعالیت، در یکی از بدترین شرایط ممکن کشور از نظر در اختیار بودن اعتبارات دولتی قرار داریم اما منابع در اختیار مردم و فرصت های مشارکت جامعه در حوزه های مختلف به اندازه ای هست که اگر اعتماد لازم را به وجود آوریم و زمینه های همکاری و تعامل مردم با حاکمیت را فراهم نماییم، از بسیاری از این مشکلات و مسائل عبور خواهیم کرد ‌و کشور در شرایط بهتری قرار خواهد گرفت.
استاندار یزد در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد: ‌با کمک روحانیت، علما و مبلغان دینی، فضای اعتماد عمومی در جامعه شکل گیرد و اتحاد و انسجام اجتماعی که از مشخصه های استان یزد با باورهای قوی فرهنگی و دینی است، تقویت شود.

‌★‌خبرنگار: ‌مجید وفایی شاهی★
‌★‌عکس: ‌رضا زارع★


آدرس کوتاه :