مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد:

زبان هنر شيوه اي موثر در گفتمان سازي مسائل اجتماعي است


مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد با اشاره به ضرورت گره خوردن مباحث اجتماعي با فرهنگ ، هنر و سلايق نسل جوان ؛‌خاطرنشان كرد:زبان هنر شيوه اي موثر در گفتمان سازي مسائل اجتماعي است.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،در نشست هم انديشي و ديدار مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد با معاون هنري و سينمايي ،رئيس اداره سينمايي، سرپرست اداره هنري و مسئول آموزش اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد ،زمينه هاي بهره مندي از ظرفيت هاي فرهنگي و هنري استان با رويكردهاي اجتماعي و مردمي مورد تبال نظر و برنامه ريزي قرار گرفت.

مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد در اين جلسه بيان كرد:ارتباط هنر با اجتماع،ارتباطي برد برد است و بايد تلاش كنيم مباحث اجتماعي را به موضوعات فرهنگي و هنري گره بزنيم.

« فخرالسادات خامسي» افزود: ضروريست بين سوگيري هاي رسمي و افكار عمومي نسبت به برنامه هاي مختلف هنري همگرايي وجود داشته باشد تا بتوانيم به نتايج و موفقيت هاي خوبي دست پيدا كنيم.

خامسي گفت:بيشتر مسائل اجتماعي راه حلي انساني دارند و بايد آن ها را در دل هنر جستجو كرد تا بتوان شيوه هاي مناسب ارتباط با نسل جوان را پيدا كرد و با به كارگيري روش هاي نو و منطقي در مسير بهبود شرايط تلاش كرد.

وي با بيان اينكه گفتمان سازي مسائل اجتماعي با زبان هنر امكان پذير است،يادآور شد:سازمان هاي مردم نهاد،تشكل ها و انجمن هاي هنري نقش چشمگيري در مردمي كردن هنر دارند كه در اجراي طرح و برنامه ها بايد مورد توجه قرار گيرند.

مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد در پايان ضمن استقبال از همكاري اين دفتر با برنامه هاي فرهنگي و هنري و تاكيد بر حمايت از فعاليت هنرمندان رشته هاي مختلف به ويژه بانوان،اظهار داشت:با نگاه توانمندسازي محله اي مردم، شيوه ما در برنامه ريزي و سياست گذاري برنامه هاي هنري تجميع توانمندي هاي بين بخشي و انجام برنامه هاي اثرگذار مشترك مي باشد.

در اين جلسه « محمود دهقان» معاون  هنري و سينمايي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد نيز با ارائه گزارشي از توانمندي ها و ظرفيت هاي هنري مختلف استان بيان كرد:اولويت اول برنامه هاي ما بايد بر معنادارساختن رابطه هنر و مردم باشد تا بر مبناي اين پيوند ،افزايش سطح سواد هنري،سينمايي و دانش اجتماعي را در جامعه شاهد باشيم.

گفتني است در اين جلسه دغدغه هاي مربوط به تقويت نقش آفريني هنرمندان،ساماندهي فعاليت هاي هنري بدون مجوز،توسعه فرآيندهاي آموزشي و اشتغال هنرمندان مورد هم انديشي قرار گرفت.


آدرس کوتاه :