زمینه های حضور جوانان به عنوان مشاور مدیران در دستگاه های دولتی فراهم می شود


استاندار یزد با اشاره به راه اندازی طرح تربیت و توانمندسازی دستیاران جوان مدیران در کشور، اظهارداشت: براساس این طرح، امکان حضور جوانان به عنوان دستیاران جوان در کنار مدیران دستگاه های مختلف فراهم شده است لذا برنامه ای برای حضور موثر جوانان و نقش آفرینی آن ها در نظام تصمیم گیری و در تعامل با دستگاه های مختلف تدوین می شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، دکتر طالبی در ستاد ساماندهی امور جوانان استان که به منظور بررسی مسائل مربوط به پایه گذاری حضور موثر جوانان در ادرات دولتی و بررسی اقدامات و دیگر موارد مربوط به حوزه جوانان و در سالن کوثر استانداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت و نقش جوانان در توسعه و پیشرفت جوامع گفت: در راستای خدمت به جوانان باید زمینه حضور موثر آن ها در ساختار اداری و تصمیم گیری استان پایه گذاری شود.
وی با اشاره به راه اندازی طرح تربیت و توانمندسازی دستیاران جوان مدیران در کشور، اظهارداشت: براساس این طرح، امکان حضور جوانان به عنوان دستیاران جوان در کنار مدیران دستگاه های مختلف فراهم شده است لذا  برنامه ای برای حضور موثر جوانان و نقش آفرینی آن ها در نظام تصمیم گیری و در تعامل با دستگاه های مختلف تدوین می شود.
استانداریزد با بیان اینکه طرح مذکور باید به دور از هرگونه شعار و با جدیت دنبال شود، تصریح کرد: ایده ها، دیدگاه ها و نقطه نظرات جوانان باید به عینه در تصمیم گیری ها مشاهده شود و به خود ببالیم که این تصمیمات و برنامه های، حاصل حضور جوانان و اندیشه ورزی در کنار جوانان بوده است.
دکتر طالبی افزود: در وهله اول، طرح تربیت و توانمندسازی دستیاران جوان مدیران در ادارات کل آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صمت و دانشگاه یزد اجرا می شود.
وی در پایان اظهارداشت: امیدواریم با اجرای این طرح، دستاوردهای خوبی را از حضور جوانان در عرصه مدیریت و فرایند توسعه استان شاهد باشیم.


آدرس کوتاه :