معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار يزد:


معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار يزد بر جايگاه موثر تشكيل كانون هاي سلامت در محلات تاكيد كرد و گفت:ظرفيت بخش هاي مختلف استان در حوزه سلامت شناسايي و فعال شود.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،كارگروه سلامت،ايمني و امنيت غذايي استان با حضور معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار يزد و اعضاي اين كارگروه در سالن موحدين برگزار شد.
معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار يزد ضمن قدرداني از فعاليت هاي صورت گرفته در حوزه سلامت بيان كرد:سلامت را نمي توان به يك يا دو دستگاه متولي محدود كرد و با توجه به مولفه هاي متعدد تاثير گذار بر اين موضوع مي توان طيف گسترده اي از نهادهاي اجرایی را در اين موضوع تاثير گذار دانست.
« محمد علي طالبي » افزود:بديهي است كه دانشگاه علوم پزشكي در اين مسير محوريت و نقش گسترده تري دارد و بسياري از برنامه ها و سياست ها بايد در مجامع تصميم گيري از جمله كارگروه سلامت،ايمني و امنيت غذايي بررسي و هماهنگ شود.
طالبي اظهار داشت:خوشبختانه توجه خوبي در بين دستگاه ها نسبت به تامين سلامت جامعه  وجود دارد و انتظار مي رود جهاد كشاورزي اهتمام جدي نسبت به تامين محصولات غذايي سالم داشته باشد كه در اين مسير بايد  موانعي از قبيل هزينه هاي استاندارد برطرف شود.
وي خاطرنشان كرد: اميد است شاهد همكاري همه دستگاه ها براي اجراي بسته خدماتي پايه كاركنان و نيز اجراي طرح تشكيل كانون سلامت در محلات باشيم كه در اين خصوص بايد از ظرفيت و مسئوليت هايي كه در شرح وظايف شهرداري و شوراهاي اسلامي وجود دارد نيز استفاده كرد.
معاون استاندار يزد در پايان بر همكاري لازم  از سوي تمام دستگاه هاي اجرايي براي ارائه اطلاعات صحيح در خصوص جمع آوري شاخص هاي 69 گانه عدالت در سلامت تاكيد كرد.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:حسن كرمي
 


آدرس کوتاه :