مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد:


به گزارش دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد، فخرالسادات خامسی هامانه در كارگاه آموزشي طرح سامان كه با حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي در باغ دولت آباد يزد برگزار شد، دغدغه مندي دستگاه هاي اجتماعي و فرهنگي استان در خصوص آسيب هاي اجتماعي به ويژه آسيب هاي حوزه خانواده را خواستار شد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد گفت: برنامه هايي در حوزه خانواده در استان در حال اجراست كه از استان يزد آغاز شده و در نظر است اين برنامه ها به طور كشوري دنبال شود و به كشور تعميم يابد.
وي بيان كرد: متأسفانه در خصوص آسيب هاي اجتماعي حوزه خانواده برخي موازي كاري ها و تداخل برنامه ها وجود دارد كه لازم است در اين خصوص به يك تقسيم وظايف دست يافت و مشخص كرد كه هر دستگاه متولي كدامين بخش از اين وظايف است تا در همان راستا اقدام كند.
به گفتۀ خامسي، موازي كاري، سردرگمي و تداخل وظايف تنها مربوط به استان
يزد نيست و اين موضوع در كل كشور وجود دارد كه در تلاش هستيم مصوبه اي كشوري براي منسجم كردن برنامه هاي دستگاه هاي حوزه فرهنگي و اجتماعي گرفته شود.
خامسي تصريح كرد: مباحث مرتبط با خانواده به گونه اي حائز اهميت است كه
ضرورت دارد همۀ دستگاه هاي اجتماعي و فرهنگي استان در خصوص كاهش آسيب هاي اين حوزه تكاپو كنند.
 


آدرس کوتاه :