لزوم نقش آفرینی فرهنگیان در تحقق مشارکت حداکثری


استاندار با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات و لزوم جلب مشارکت حداکثری عنوان کرد: باید از جایگاه فرهنگیان برای تشویق مردم به مشارکت در انتخابات بهره برد و امیدواریم شاهد نقش آفرینی فرهنگیان در تحقق مشارکت حداکثری باشیم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، «محمد علی طالبی» در نشست شورای آموزش و پرورش استان یزد که با حضور اعضای این شورا در اداره کل آموزش و پرورش استان یزد برگزار شد، با بیان اینکه پیشبینی ها حاکی از افزایش سفر مسافران نوروزی به یزد است، عنوان کرد: باید پیشبینی های لازم برای استفاده از ظرفیت ها برای استقبال از مسافرین نوروزی را داشته باشیم و آموزش و پرورش نیز برای استقبال از مسافران نوروزی ظرفیت اسکان خود را افزایش دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیک بودن به انتخابات عنوان کرد: فرهنگیان به عنوان گروهی مرجع که مردم به آنها اعتماد دارند می توانند نقش قابل توجهی در جلب مشارکت مردم داشته باشند.
استاندار در پایان با اشاره به لزوم تلاش برای ایجاد فضای پر شور در انتخابات، عنوان کرد: در همین راستا آموزش و پرورش استان باید برنامه هایی را سامان دهی کند تا بتوانیم نیروی اجتماعی فرهنگیان را در راستای تشویق و تهییج مردم برای حضور در صحنه انتخابات و مشارکت حداکثری داشته باشیم.


آدرس کوتاه :