استاندار یزد در جریان حضور در مرکز سامد عنوان کرد:

مدیران استان پاسخگویی را در محور فعالیت های خود قرار دهند


استاندار یزد با بیان اینکه ارتباط مسئولین با مردم بسیار حائز اهمیت است، عنوان کرد: با توجه به شرایط خاص کنونی و مشکلاتی که مردم به آن روبرو هستند، مدیران باید بیشترین ارتباط و پاسخگویی را داشته باشند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، «محمد علی طالبی» صبح روز سه شنبه 31 تیرماه ماه به صورت مستقیم و از طریق سامد (سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت) پاسخگوی مسائل و خواسته های مردم استان بود.
وی پس از پاسخگویی به دغدغه‌های مردم از طریق سامانه سامد و در مصاحبه با صدا و سیما با بیان اینکه مسئولین و مدیران استان به صورت ماهیانه بوسیله این سامانه با شهروندان ارتباط برقرار می‌کنند، افزود: تمامی تماس ها مستند و مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.
 دکتر طالبی با بیان اینکه اکثر تماس ها و موضوعات مطرح شده از سوی شهروندان منجر به نتیجه شده است، افزود: برخی موارد به دلیل موانع قانونی و یا قرار نداشتن در حیطه اختیارات استانی، محقق نشده است.
 استاندار با بیان اینکه سامد تنها یکی از مکانیزم های ارتباطی مسئولین با مردم است، افزود : مواردی همچون ملاقات چهره به چهره، ارتباط از طریق روابط عمومی دستگاه ها و همچنین فعالیت و پاسخگویی مسئولین در فضای مجازی از جمله دیگر راه های ارتباطی هستند.
بالاترین مقام اجرایی استان با بیان اینکه ارتباط مسئولین با مردم بسیار حائز اهمیت است، عنوان کرد: با توجه به شرایط خاص کنونی و مشکلاتی که مردم به آن روبرو هستند، مدیران باید بیشترین ارتباط و پاسخگویی را داشته باشند.
آدرس کوتاه :