نام ، عنوان، شماره تماس و پست الکترونیکی مدیران استانداری یزد


.

 

  استانداری یزد نام و نام خانوادگي تلفن اداره رایانامه
1 استاندار يزد محمد علي طالبي 36242200  talebi@ostanyazd.ir
2 معاون سياسي و امنيتي و اجتماعي احمد ترحمي 36242800  info@ostanyazd.ir
3 معاون هماهنگي امور عمراني محسن صادقيان 36242700  info@ostanyazd.ir
4 معاون هماهنگي امور اقتصادي سيد مسعود عظيمي 36240800  info@ostanyazd.ir
  معاون توسعه مدیریت و منابع  اکرم فداکار 36231020  info@ostanyazd.ir
5 مديركل حوزه استاندار عباس حيدري 36234600  a.heidari@ostanyazd.ir
6 مدیرکل روابط عمومي  علي صالحي 36248000  info@ostanyazd.ir
7 مديرکل اداري و مالي سيدحسين دشتي 36235074  info@ostanyazd.ir
8 مديركل دفتر امور روستايي و شوراها محمود زارع (ناطق) 31112530  info@ostanyazd.ir
9 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها محمد یارمند 36245400  info@ostanyazd.ir
10 مدیرکل دفتر امور اجتماعي حمید عزیزیان 36241900  info@ostanyazd.ir
11 مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک محمد رضا عارفی 36233060  info@ostanyazd.ir
12 مديرکل دفتر سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوري محمدعلي شاه حسيني 36242700  info@ostanyazd.ir
13 مديركل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري مصطفی سالاری 36288010  info@ostanyazd.ir
14 مديركل دفترهماهنگي اموراقتصادي محمد زاده رحماني 31112121  info@ostanyazd.ir
15 مديركل امنيتي انتظامي محمد علی جعفری نعیمی 31112528  info@ostanyazd.ir
16 مديركل پدافند غير عامل محمد صادق طهماسبي 31112514  tahmasebi@ostanyazd.ir
17 مديركل مديريت بحران احسان بالاکتفی 36242121  info@ostanyazd.ir
18 مديركل دفتر ارزيابي عملكرد ، بازرسي و پاسخگويي به شكايات محمدجواد رامشك 36232391  info@ostanyazd.ir
19 مدير كل دفتر حراست حبيب فتاحي 31112523  herasat@ostanyazd.ir
20 مديركل دفتر امور بانوان اعظم کاظمی 31112249  info@ostanyazd.ir
21 مديركل دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي سعید پرویزی 37252210  info@ostanyazd.ir
22 مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری افسانه شهابی پور 36284787  info@ostanyazd.ir
23 مدير هسته گزينش  سید کاظم جعفری 36244557  info@ostanyazd.ir
24 مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت محمد حسین زارع 31112525  zare@ostan-yz.ir
26 مشاور استانداردرامور ايثارگران احمد علي دشتي پور 31112538  info@ostanyazd.ir
27 مشاور استاندار در امور روحانيان حجت الاسلام عباس زارع 36244001  info@ostanyazd.ir
28 مشاور استاندار در امورفرهنگي و ارتباطات دكتر غلامرضا محمدي 31112333  info@ostanyazd.ir
29 مشاور استاندار در امور جوانان آزاد معلم 36242200  info@ostanyazd.ir
30 مشاور استاندار در امور اشتغال و سرمايه گذاري علي اكبر جعفري ندوشن 36242200  info@ostanyazd.ir
31 مشاور استاندار و مسئول دفتر ارتباطات مردمي ابوالقاسم دهقان 36242200  info@ostanyazd.ir
32        info@ostanyazd.ir
         
         
         
         

 

آدرس کوتاه :