نسيم صبح 3 آبان


ارتباط تلفني با احمد ترحمي مدير كل امنيتي ، انتظامي استاندار و سرپرست پدافند غيرعامل استان پيرامون برنامه هاي گرامي داشت هفته پدافند غيرعامل
آدرس کوتاه :