به منظور بررسی راهکارهای تحقق شعار سال صورت گرفت:

نشست مشترک استاندار یزد با رئیس و معاونین سازمان صمت استان


در جریان نشست مشترک استاندار یزد با رئیس و معاونین سازمان صمت استان، راهکارهای تحقق شعار سال مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، دکتر طالبی در نشست مشترک با رئیس و معاونین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، گفت: این مجموعه با تحت پوشش قرار دادن حوزه های مختلف و مهم در شرایط فعلی، علاوه بر مسئولیت سنگین خود در ارائه خدمات دولت و کسب رضایت و اعتماد عمومی جامعه، بار اصلی تحقق شعارهای سال در طول سال های گذشته را بر دوش دارد.
وی با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان "سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها"، اظهار داشت: در این راستا سازمان صمت استان با همکاری و همراهی دیگر دستگاه های مربوطه و با انجام کار کارشناسی شده، آماده سازی پیشنهادات، تدوین برنامه های مناسب و پیگیری مستمر موضوعات در جلسات مختلف، خدمات شایسته ای را به مردم ارائه دهد.
دکتر طالبی ادامه داد: امیدواریم با بهره گیری از تجارب سال های گذشته و در پرتو همدلی و هماهنگی موجود بین مجموعه های مختلف استان، ضمن هموارسازی مسیر تولید از طریق پشتیابی از تولید و کنار زدن موانع پیش رو این بخش، از استان های پیشرو در تحقق شعار سال باشیم و با ارائه برنامه ها و پیشنهادات خود در این زمینه، نقش فرا استانی داشته باشیم.
استانداریزد در انتها به دغدغه های مردم و تولیدکنندگان درخصوص قیمت گذاری ها اشاره و بر نظارت مستمر بازار تاکید کرد.
آدرس کوتاه :