در نشست مشترک استاندار یزد با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور صورت گرفت:

پیگیری رفع مشکلات دستگاه های اجرایی در جذب نیرو و تعیین تکلیف سریع تر نیروهای جذبی آزمون استخدامی


استاندار یزد در نشست مشترک با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رفع مشکلات برخی دستگاه های اجرایی در جذب نیروی انسانی مورد نیاز و تعیین تکلیف سریع تر نیروهای جذبی آزمون استخدامی را مورد پیگیری قرار داد.

به گزارش اداره کل اداره کل روابط عمومی استانداری یزد؛ دکتر طالبی در جریان سفر یک روزه خود به تهران با جمشید انصاری؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور دیدار و گفتگو کرد.
استاندار در این دیدار بر بهره گیری از ظرفیت های قانونی موجود برای رفع مشکلات برخی دستگاه های اجرایی در تامین نیروی انسانی مورد نیاز و ساماندهی نیروی موجود در ادارات تاکید کرد و در این خصوص بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
همچنین در این نشست، بر تعیین تکلیف هر چه سریعتر نیروهای جذبی آزمون استخدامی اخیر دستگاه‌های دولتی تاکید شد.
آدرس کوتاه :