داوطلب محترم هشتمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی سال 1399-استانداری یزد

با توجه به اعلام نتایج سه برابر ظرفیت هشتمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی سال 1399، خواهشمند است ضمن مشاهده واطلاع از تاریخ و ساعت مصاحبه خود ، درروز و زمان مقرر به همراه اصل مدارک « سوابق پژوهشی و آموزشی»  جهت انجام مصاحبه در محل سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد واقع در صفائیه ، میدان عالم ، بلوار شهدای گمنام ،ساختمان امام علی (ع) طبقه اول حضور بهم رسانید . تاکید میگردد عدم حضور جنابعالی رأس زمان مقرر به منزله انصراف شما از آزمون استخدامی می باشد .   اداری و مالی استانداری یزد

 

دانلود برنامه زمان بندي مصاحبه استخدامي پذيرفته شدگان (گروه دوم)

داوطلب محترم هشتمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی سال 1399-استانداری یزد

با توجه به اعلام نتایج سه برابر ظرفیت هشتمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی سال 1399، خواهشمند است ضمن مشاهده واطلاع از تاریخ و ساعت مصاحبه خود ، درروز و زمان مقرر به همراه اصل مدارک « سوابق پژوهشی و آموزشی»  جهت انجام مصاحبه در محل سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد واقع در صفائیه ، میدان عالم ، بلوار شهدای گمنام ،ساختمان امام علی (ع) طبقه اول حضور بهم رسانید . تاکید میگردد عدم حضور جنابعالی رأس زمان مقرر به منزله انصراف شما از آزمون استخدامی می باشد .   اداری و مالی استانداری یزد


دانلود برنامه زمانبندی مصاحبه آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی- استانداری یزد

داوطلب محترم آزمون استخدامی ۱۳۹۹:

باتوجه به اینکه یکی از شاخصهای ارزیابی مصاحبه آزمون استخدامی 1399 ، « سوابق پژوهشی و آموزشی» و ارائه گواهینامه ICDL می باشد ، پذیرفته شدگان آزمون می بایست درصورت داشتن مدارک مربوط به سوابق پژوهشی و آموزشی ( کسب رتبه برگزیدگان علمی دانشجویی، مقالات، کتاب ، کسب مقام در جشنواره های علمی و یا هنری ، مدارک زبان معتبر و گواهینامه دوره های ICDL)  اصل مدارک را در زمان مصاحبه ارائه نمایید.درضمن سنجش ICDL درزمان مصاحبه از طریق سوالات تخصصی یا آزمون عملی مهارت سنجی صورت می پذیرد . زمان و مکان حضور داوطلب جهت مصاحبه متعاقباً اعلام می گردد .

اداری و مالی استانداری یزد

 

دانلود فرم شماره 1:  سوابق پژوهشی و آموزشی