استاندار یزد:

بازگشت به فرهنگ ایثارگری؛ راه حل بسیاری از مشکلات جامعه


استانداریزد نتیجه بی توجهی به فرهنگ ایثار و شهادت و ظرفیت های موجود در این حوزه ها را مواجهه با انواع و اقسام مشکلات و آسیب های مختلف در حوزه های فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: راه حل بسیاری از مشکلات و مسائل گریبان گیر جامعه بازگشت به فرهنگ ایثارگری است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، دکتر طالبی در نشست شورای استانی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت که با حضور اعضای این شورای در سالن کوثر استانداری برگزار شد، با اشاره به ضرورت حفظ فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه گفت: در این راستا باید ضمن زنده نگهداشتن  نام و یاد شهدا و ایثارگری های آن ها، خدمات جدی و اساسی را جهت ترویج این فرهنگ داشته باشیم.
وی با بیان اینکه الگوهای بسیار بزرگی در حوزه ایثار و شهادت وجود دارد، اظهارداشت: از سال گذشته تاکنون تاثیر فرهنگ ایثارگری سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به وضوح مشاهده شد به طوریکه بنابر تعبیر رهبر معظم انقلاب سردار سلیمانی یک مکتب و راهنمای همه ما در مسیر زندگی است.
استانداریزد با بیان اینکه دریای عظیمی از ایثارگری ها و شهادت هزاران شهید از گوشه و کنار ایران در اختیار ما قرار دارد، خاطرنشان کرد: سرگذشت و داستان ایثار شهدا، درس ها و تجربه های زیادی را به ما ارائه می دهند.
دکتر طالبی نتیجه بی توجهی به فرهنگ ایثار و شهادت و ظرفیت های موجود در این حوزه ها را مواجهه با انواع و اقسام مشکلات و آسیب های مختلف در حوزه های فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: راه حل بسیاری از مشکلات و مسائل گریبان گیر جامعه بازگشت به فرهنگ ایثارگری است.
وی با تاکید بر اینکه همه افراد باید برای ترویج و صیانت از فرهنگ غنی ایثار و شهادت پای کار آیند، تصریح کرد: در این راستا از ظرفیت های موجود در بخش ها و دستگاه های مختلف جهت تبیین این فرهنگ استفاده گردد.
استاندار یزد با اشاره به تعریف برنامه های متنوع و متعدد در قالب کنگره ۴۰۰۰ شهید استان، افزود: اگرچه در نگاه اول بسیاری برنامه های پیشنهادی با نام و اصل برگزاری کنگره سنخیت نداشت اما برنامه ها و فعالیت های مختلفی در ذیل نام برگزاری کنگره قرار گرفت و با برکت وجودی شهدا و ایثارگران، اتفاقات و رخدادهای خوبی رقم خورد.
دکتر طالبی با بیان اینکه کنگره ملی شهدای استان یزد با رنگ و بوی خدمت رسانی به مردم، محرومیت زدایی و توجه به مستمندان آغاز به کار کرد، اظهارداشت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید به فعالیت مستمر دستگاه های اجرایی تبدیل شود.
وی با اشاره به ضرورت نوآوری در طراحی و اجرای برنامه های مربوط به حوزه  توسعه و ترویج این فرهنگ، افزود: با تشکیل اتاق فکر و بهره گیری از ابزار های نوین ارتباطی در این زمینه، می توان به سلسله برنامه هایی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با نگاه و تمرکز ویژه بر نسل نوجوان و جوان رسید.
استاندار یزد در ادامه با بیان اینکه در همه بخش های جامعه ایثار، شهادت و دفاع از وطن و ارزش های دینی از جایگاه ویژه برخورد دار است، اظهارداشت: با بهره گیری از ظرفیت های بسیار خوب موجود در این حوزه و با تکیه بر خواسته اکثریت جامعه، می توان فعالیت ها و برنامه های خوبی را در راستای توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت سامان داد.


آدرس کوتاه :