استاندار يزد تاكيد كرد:


«محمدعلي طالبي» در نشست ستاد درآمد استان يزد بر توجه ويژه دستگاه هاي اجرايي و امنيتي به شناسايي فرارهاي مالياتي و درآمدهاي قابل وصول تاكيد كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز چهارشنبه 25 ارديبهشت ماه ۹۸،ستاد درآمد استان به رياست «محمدعلي طالبي» استاندار يزد و با حضور «سيد مسعود عظيمي» سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري در سالن زنده ياد حميديا تشكيل جلسه داد.
استاندار يزد در اين جلسه با تاكيد بر استفاده حداكثري از ظرفيت و تعامل خوب دستگاه قضايي و امنيتي در استان بيان كرد: در بحث شناسايي فرارهاي مالياتي، اداره کل امور مالیاتی استان، اهتمام لازم را داشته باشد و دستگاهاي امنيتي نیز با حساسيت اين موضوع را دنبال كنند كه بتوانيم جلوي فرار مالياتي را بگيريم.
« محمدعلي طالبي» افزود: در گفت و گو با برخی از اصناف كه نسبت به میزان ماليات خود اعتراض دارند، هميشه نكاتی از جمله  مقايسه با ساير صنوف يا مشاغلي  كه ماليات كمتري پرداخت می کنند و يا داراي فرار مالياتي هستند،طرح می شود که بايد اين احساس را از بين ببريم و مراقبت لازم را داشته باشيم.
"طالبي" اظهار داشت:شناسايي درآمدهاي قابل وصول  و توجه به نكاتي كه مي تواند در افزايش درآمدهاي استاني موثر باشد نيز نيازمند برنامه ريزي و پيگيري مستمر است.
وي يادآور شد: درآمد معادن ظرفيت قانوني بسيار خوبيست و در شرايط فعلي مي تواند براي استان موثر باشد كه اين موضوع با جديت در حال پیگیری است و امید است به اهتمام همه دستگاهاي عضو اين ستاد بتوان حداكثر بهره برداري از ظرفيت هاي قانوني پيش بيني شده براي استان را رقم زد.
عالي ترين مقام اجرايي استان در پایان با اشاره به برگزاری جلسات ویژه و کمیته های تخصصی  جهت حل و فصل برخي از موضوعات اين ستاد گفت:براي رسيدن به نتيجه موثر در موضوعات مرتبط با درآمد هاي استاني فضاي فعاليت مبتني بر همدلي و تعامل مورد نياز است  و دستگاه هاي اجرايي با تاكيد بر وظايف حاكميتي و  قانوني خود اين موضوع را دنبال كنند.
لازم به ذكر است در اين جلسه گزارش عملكرد ستاد درآمد استان ارائه و مورد تبادل نظر قرار گرفت.


*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :