حضور استاندار یزد در راهپیمایی مردمی سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی


استاندار یزد همگام با مردم دارالعباده در راهپیمایی مردمی محکومیت جنایت آمریکا در به شهادت رساندن سردار رشید و پر افتخار اسلام "شهید حاج قاسم سلیمانی" حضور یافت و این اقدام تروریستی را محکوم کرد.


 


آدرس کوتاه :