"برنامه و اما امشب " شبكه تابان 14 آبان


"برنامه و اما امشب"با حضور استاندار يزد محمود زماني قمي و استاندار سابق يزد سيد محمد ميرمحمدي از شبكه تابان به صورت زنده پخش شد. فيلم كامل اين برنامه را در ادامه ببينيد:
آدرس کوتاه :