32

برگزاری شصت وششمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد : با توجه به تاکید استاندار به اهتمام به موضوع بورسیه شغلی دانشجویان، «سید محمدرضا مدرسی» سرپرست فرمانداری یزدو برخی از اساتید و صاحب نظران  به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در رابطه با شیوه نامه تدوین شده در خصوص بورسیه شغلی دانشجویان پرداختند که مهم ترین پیشنهادات و مواردی که توسط این افراد مطرح شد در رابطه با مسائلی چون اجرای مطلوب این طرح به نحوی که دانشجویان و صنعتگران به شکل دو طرفه از آن بهره مند شوند، در نظر گرفتن معافیت مالیاتی برای شرکت های مورد نظر این طرح، انعقاد تفاهم نامه با تامین اجتماعی در خصوص معافیت صنعتگران از بیمه کردن دانشجویان تحت بورسیه شغلی و ... بود.

نوشته شده توسط فرمانداری یزد

دیدگاه ها

افزودن نظرات

اخبار مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.