گزارش تصویری

برگزاری مراسم معارفه بخشدار اکرم آباد

نشست شورای اداری شهرستان یزد با حضور سیدمحمدرضا مدرسی فرماندار شهرستان یزد همراه با معارفه محمدهادی شاهدی بعنوان بخشدار اکرم آباد برگزار شد.