پانزدهمین فرماندار یزد
                     دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی
                     لیسانس اقتصاد بازرگانی 
                     نماینده مردم در دوره چهارم شورای اسلامی شهر یزد
                    کانال اطلاع رسانی در پیام رسان ایتا
                    eitaa.com/smrmodaresi
 
Responsive Image