افتتاح مرکز هوانوردی پردیس علم و فناوری یزد

با حضور مهران فاطمی استاندار، سیدمحمدرضا مدرسی فرماندار و جمعی از مسئولین کشوری و استانی مرکز هوانوردی پردیس علم و فناوری یزد به منظور ارائه آموزش های عمومی هوانوردی افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، مرکز هوانوردی پردیس علم و فناوری یزد واقعدر کیلومتر 3 بلوار نصر، با سرمایه گذاری ۱۰۰۰ میلیارد ریال، در مساحت ۱۲ هکتار، با زیربنای ۱۵۰۰ متر مربع ایجاد شده و برای ۱۴ نفر اشتغال ایجاد کرده است.