10

برگزاری جلسه کار گروه آردونان شهرستان یزد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، ارائه گزارش آخرین اقدامات صورت گرفته شده توسط اتحادیه نانوایان  وبررسی و ارائه گزارش درخصوص  نانوایی هایی که توان پخت در سه شیفت  را دارند و همچنین نانوایی سیار در اختیار و نحوه عملکرد نانوایی های خانگی توسط اتحادیه نانوایان و بررسی درخواستها و سایر موارد در دستور کار این جلسه بود.
علی احمدیان معاون برنامه ریزی وتوسعه فرمانداری یزد دراین جلسه بر تامین و توزیع آرد و نظارت بیشتر بر کیفیت و پخت نان  درجهت رضایتمندی شهروندان تاکید کرد.

نوشته شده توسط فرمانداری یزد

دیدگاه ها

افزودن نظرات

اخبار مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.