برگزاری سومین مانور آموزشی انتخابات وزارت کشور و هیئت نظارت

با هدف آماده سازی و بکار گیری دستگاه های تشخیص احراز هویت انتخابات صورت گرفت.

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان یزد ، صبح امروز برگزاری سومین مانور آموزشی انتخابات وزارت کشور و هیئت نظارت با هدف آماده سازی و بکار گیری دستگاه های تشخیص احراز هویت با حضور سرگروه های کمیته فناوری اطلاعات انتخابات و همچنین سرگروه های شورای نگهبان در محل سالن ولایت فرمانداری شهرستان یزد برگزار شد.

گفتنی است این مانور ساعت ۱۰ صبح امروز بصورت همزمان در سراسر کشور آغاز شد.

در این مرحله اعضا موارد ابلاغی را بصورت تئوری و عملی آموزش و اجرا کردند.