با حضور جمعی از مسئولین صورت گرفت.

بهره برداری از ساختمان جدید مدیریت پسماند شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد مراسم بهره برداری از ساختمان جدید مدیریت پسماند شهرداری یزدبا حضور جمعی از مسئولین استانی و شهرستان برگزار شد.

این مجموعه با هزینه ای بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال مشتمل بر دوطبقه  و در زمینی به مساحت ۶۰۰ متر مربع با زیربنایی بالغ بر۱۴۰۰ مترمربع به بهره برداری رسیده است.