به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری یزد

سومین کارگروه مدیریت پسماند شهرستان یزد برگزار شد.

ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته توسط ادارات عضو کارگروه، پیرامون  پسماندهای صنعتی، کشاورزی و آخرین وضعیت فعالیت کوره های آهک پزی پشت سیل بند شماره 4  مهمترین دستور کارهای این نشست بود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد به ریاست فرزین خادمی سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری یزد و با حضور رئیس اداره عمرانی فرمانداری و سایر اعضا، سومین کارگروه مدیریت پسماند شهرستان یزد برگزار شد.

ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته توسط ادارات عضو کارگروه، پیرامون  پسماندهای صنعتی، کشاورزی و آخرین وضعیت فعالیت کوره های آهک پزی پشت سیل بند شماره 4  مهمترین دستور کارهای این نشست بود.