به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار

نشست مشترک اعضای ستاد انتخابات استان و شهرستان یزد برگزار شد.

ارائه گزارش مسئولین کمیته های ستاد انتخابات و بررسی زیرساخت های لازم در جهت برگزاری انتخابات سالم و باشکوه از مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست بود

به گزارش کمیته تبلیغات و  اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان یزد نشست مشترک اعضای ستاد انتخابات استان و شهرستان یزد به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و با حضور فرماندار، معاونین و سایر اعضای ستاد انتخابات در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

ارائه گزارش مسئولین کمیته های ستاد انتخابات و بررسی زیرساخت های لازم در جهت برگزاری انتخابات سالم و باشکوه از مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست بود