به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری یزد

چهارمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان يزدبرگزار شد.

چهارمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان يزد به رياست معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد؛چهارمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان به رياست  محمد جواد آقايي معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري و با  حضوردیگر اعضاء شورا به منظور بررسی مسائل و مشکلات ترافیکی حوزه شهرحمیدیا، خیابان سلمان شمالی و محور روستای عسکریه به خویدک برگزار شد.