مرتضی محمودی میمند
 مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمايه‌گذاری و اشتغال
شماره تماس : 03531112111
​​​​​​​
 سید جواد حسینی​​​​​​​
محمود خواجه سروی
جلیل ابوطالبی
محمد جواد افخمی
علیرضا جدیدی اردکانی
محمدحسین زارع
​​​​​​​احمد تولایی
فاطمه مدبری
​​​​​​​فریبا گلشن
​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​03531112179
​​​​​​​​​​​​​​03531112109
03531112112
03531112113
03531112104
03531112386
03531112169
03531112115
​​​​​​​03531112196
— 3 آیتم به ازای صفحه
نمایش ۱۹ - ۱۹ از ۱۹ نتیجه

١- برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری نشست های منطقه ای استان با استان های همجوار و کشورهای همسایه، با رویکردهای اقتصادی، بازرگانی و توسعه منطقه ای با هماهنگی سایر واحدها و دستگاه های ذیربط در چارچوب اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط.
٢- برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری همایش های اقتصادی در امور سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و بهره وری از طریق دستگاه های اجرایی ذیربط در قالب اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط.
٣- اخذ گزارش ها و بررسی گزارش های تحلیلی از وضعیت بازار کار (اشتغال، تولید و بهره وری) براساس گزارش های مدون ملی و سازمان برنامه و بودجه استان و ارائه پیشنهادهای لازم به شوراها و کمیسیون های ذیربط در استان.
٤- هدایت، هماهنگی و پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به سرمایه گذاران از طریق سایر سازمان های ذیربط.
٥- شناسایی تنگناهای موجود در فرایند سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران، به خصوص در مناطق محروم با همکاری دستگاه های اجرایی.
٦- نظارت بر روند سرمایه گذاری خارجی با همکاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و سایر دستگاه های ذیربط.
٧- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی لازم با دستگاه های ذیربط درزمینه تشکیل نمایشگاه های داخلی و برون مرزی با رویکرد جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی.
٨- هدایت و انجام هماهنگی های لازم بین واحدهای خدمات رسان سرمایه گذاری و دستگاه های ذیربط استان.
٩- نظارت بر نحوه پرداخت تسهیلات توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی در سطح استان در راستای قوانین و مقررات مربوط.
١٠- نظارت و هماهنگی لازم در امر صدور مجوزهای موردنیاز سرمایه گذاران در سطح استان.
١١- تنظیم گزارش حاصل از مطالعات آسیب شناسی بنگاه های اقتصادی دارای شرایط خاص و بحرانی و انعکاس آن به مراجع ذیربط.
١٢- نظارت بر نحوه اجرای مصوبات کارگروه تخصصی اشتغال استان و ارائه پیشنهادات در راستای رفع مشکلات اجرایی و پیگیری مصوبات آن.
١٣- هماهنگی به منظور برگزاری جلسات کارگروه های تخصصی مربوط (شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، اشتغال و سرمایه گذاری، امور زیربنایی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان و...) و نظارت بر اجرای مصوبات آن.
١٤- هماهنگی با واحدهای استانی دستگاه های اجرایی ذیربط جهت تشکیل شورای هماهنگی بانک های استان و بررسی نحوه عملکرد آنها در خصوص اعطاء تسهیلات.
١٥- فراهم آوردن بسترهای لازم به منظور ایجاد تأسیسات زیر بنائی گردشگری و مراکز خدماتی، فرهنگی، رفاهی در داخل مناطق نمونه گردشگری با همکاری دستگاه ها و سازمان های ذیربط.
١٦- برنامه ریزی و تأمین موجبات لازم به منظور رفع موانع و مشکلات اقتصادی، تولیدی، اشتغال و سرمایه گذاری در بخش های مختلف و نظارت بر اجرای مصوبات و آیین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید.
١٧- برنامه ریزی و هماهنگی های لازم در خصوص استفاده از ظرفیت و توان بانک ها و مؤسسات مالی در راستای توسعه سرمایه گذاری.
١٨- نظارت بر نحوه اجرای نقشه راه سرمایه گذاری استان مبتنی بر اسناد بالادستی.
١٩- اتخاذ تدابیر لازم به منظور تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین منابع مالی موردنیاز طرح های سرمایه گذاری.
٢٠- ابلاغ مصوبات کمیسیون ها، شوراها و کمیته های اقتصادی و سایر مصوبات و دستورالعمل های مربوطه به دستگاه های ذیربط.
٢١- بررسی و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در زمینه سرمایه گذاری و رفع موانع تولید و اشتغال.
٢٢- بسترسازی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از قبیل انتقال تجربیات، ارائه آموزش های لازم و مشارکت دادن در انجام امور، تفویض اختیار.
٢٣- شرکت در گردهمایی ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره های آموزشی مرتبط.
٢٤- ارائه خط مشی و سازمان دهی فعالیت های دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی.