اطلاعات مربوط به کسب‌وکارهای روستایی

ردیف عنوان اطلاعات تاریخ انتشار توضیحات مهم دریافت فایل
1 بسته راهنمای طرح های درآمدزای دهیاری ها 1395 -- دانلود
2 قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 1396 -- دانلود
3  آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری 1396  -- دانلود
4  راهنمای سرمایه گذاری و مشارکت در دهیاریهای کشور 1400 -- دانلود
5 Text Text Text دانلود

          اطلاعات مربوط به مشاغل خانگی

ردیف عنوان اطلاعات تاریخ انتشار توضیحات مهم دریافت فایل
1 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 1389 -- دانلود
2 دستور العمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 1389 --  دانلود
3 راهنمای صدور مجوزهای کسب و کار 1401 -- دانلود
4 آیین نامه اجرایی تبصره 16 ماده واحده قانون بودجه 1401 1401 -- دانلود
5 ​​آسیب شناسی حمایت از تولید و اشتغال در کشور: بررسی موردی بند «الف» تبصره « »18قوانین بودجه سنواتی 1401 -- دانلود
6 اینفوگرافی تسهيل و رفع موانع توليد و اشتغال 1401 -- دانلود