گزارش اهم عملکرد هشت‌ساله دولت در شهرستان میبد

گزارش اهم عملکرد هشت‌ساله دولت در شهرستان میبد (از سال 1392 الی 1400).

برای مشاهده اینجا را کلیک نمائید.