محمد حسین طالبی
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها
شماره تماس : 03531112530
حسين عسكرزاده
مصطفي عباسی
جليل  بيژنی
هادي احمدی
سعيد محمديان
محمدحسين مزيدی
وحيد فرقانی
علی انتظاری
روح الله آقارحيمی
حسين آذرنوش
رضا رضایی مهر
مهدی دهقانی زاده
مهدی رعد
03531112273
03531112427
03531112530
03531112432
03531112274
03531112441
03531112264
03531112264
03531112443
03531112331
03531112133
03531112404
03531112338

١- نظارت بر تخصیص، جذب و توزیع اعتبارات مربوط به امور روستایی و دهیاری ها از طریق منابع مختلف اعتباری.
٢- نظارت بر حسن اجرای تفاهم نامه های مشترک سازمان ها و دستگاه های اجرایی مرتبط با امور روستاها ابلاغ شده از سوی وزارت کشور.
٣- برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد دستگاه های متولی امور روستایی به منظور تحقق و ارتقاء توسعه پایدار روستایی.
٤- نظارت بر فرآیند نیازسنجی دوره های آموزشی و همچنین اجرای آنها برای دهیاران، کارکنان دهیاری ها و اعضای شورای اسلامی روستا.
٥- نظارت بر فرآیند تهیه بودجه سالیانه و حسابرسی دهیاری ها استان بر اساس دستورالعمل سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.
٦- نظارت و ارزیابی عملکرد دهیاری های استان در امور مختلف خدماتی، عمرانی، مالی و سایر موارد.
٧- ابلاغ قوانین و دستورالعمل های مرتبط به امور دهیاری ها به فرمانداری ها و دستگاه های ذیربط در استان.
٨- آسیب شناسی وضع روستاها ازنظر امکانات زیربنایی و تسهیلات رفاهی و تعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاها جهت ارائه به سازمان برنامه و بودجه استان.
٩- همکاری با دفتر فنی استانداری و سایر دستگاه های اجرایی در زمینه تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت های طرح های عمرانی در روستاها.
١٠ - هماهنگی و پیگیری به منظور تهیه و بازنگری طرح های هادی و سایر طرح های روستایی با مشارکت بنیاد مسکن و سایر مراجع ذیربط.
١١ - برنامه ریزی و هماهنگی به منظور بررسی شرایط اعطاء مجوز تأسیس دهیاری ها در روستاها و اعلام اسامی روستاهای واجد شرایط به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برای دریافت مجوز تأسیس دهیاری ها و پیگیری برای راه اندازی آن.
١٢ - هماهنگی و برنامه ریزی برای تشکیل کمیسیون رتبه بندی دهیاری های استان و پیگیری و اجرای مصوبات آن.
١٣ - نظارت و سامان دهی امور اداری و استخدامی دهیاری های استان.
١٤ - راهبری امور مربوط به کمیسیون موضوع ماده ٩٩ قانون شهرداری و سامان دهی آن در سطح شهرستان و برنامه ریزی جهت توزیع درآمدهای حاصله به منظور بهسازی روستاها.
١٥ - راهبری و پشتیبانی امور مربوط به شوراهای اسلامی روستا و بخش.
١٦ - بازرسی از برنامه های عمرانی و گزارش گیری مستمر از نحوه اجرای مصوبات، قوانین و مقررات و پیشرفت برنامه های عمرانی و روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته و محروم و تلاش برای رفع موانع پیشرفت برنامه ها.
١٧ - بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شورای اسلامی روستا در امور برنامه های عمرانی از نظر مالی و اعتباری.
١٨ - همکاری با دستگاه های ذیربط در تدوین طرح های توسعه اقتصادی روستایی جهت ارائه پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه استان.
١٩ - انجام هماهنگی و پیگیری لازم از دستگاه های ذیربط، بانکها و مؤسسات مالی در خصوص پرداخت کمک های فنی و اعتباری، تسهیلات قرض الحسنه و وام های خرد جهت توسعه اشتغال روستایی و تهیه گزارش عملکرد در این زمینه.
٢٠ - همکاری با واحدهای ذیربط در وزارت کشور و سایر دستگاه های اجرایی و واحدهای تخصصی استانداری به منظور بررسی و شناسایی راهکارهای اجرایی و عملیاتی جلب مشارکت روستاییان و بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در طرح های توسعه روستایی و ارتقاء خدمات عمومی.
٢١ - همکاری در توسعه خدمات و بهداشت عمومی در سطح روستاها با همیاری دهیاران و واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و تهیه گزارش از روند توسعه پوشش بیمه ای در روستاهای استان.
٢٢ - همکاری با اداره کل مدیریت بحران استان به منظور تعیین اولویت روستاها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از حوادث غیرمترقبه برای تخصیص اعتبارات لازم.
٢٣ - ارائه خط مشی های لازم به منظور تأمین و تجهیز دهیاری ها و انجام هماهنگی لازم در این زمینه با واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و پیگیری تأمین ماشین آلات عمرانی و خدمات روستاها از سوی واحدهای ذیربط.
٢٤ - همکاری با واحدهای مسئول در بررسی تعرفه های عوارض محلی و بهای خدمات پیشنهادی دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستا و پیگیری انجام مراحل قانونی جهت تأیید و ابلاغ آنها برای اجرا.
٢٥ - بسترسازی مناسب جهت جانشین پروری و حمایت از نیروهای توانمند با رویکرد انتقال تجارب، برگزاری دوره های آموزشی، مشارکت دادن در انجام امور، تفویض اختیار و سازوکارهای مناسب مدیریتی.
٢٦ - شرکت در گردهمایی ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره های آموزشی مرتبط.
٢٧ - ارائه خط مشی و سازمان دهی فعالیت های دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی.

در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
پوشه‌ها
{title}
اکنون توسط
 • thumbnail
  اکنون توسط

  {title}

 • در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
  پوشه‌ها
  {title}
  اکنون توسط
 • thumbnail
  اکنون توسط

  {title}