محمدرضا پاکدل
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی
شماره تماس : 03531112121
رزومه
d.eghtesadi@ostanyazd.ir​​​​​​​
​​​​​​​
علی هنرمند
حمید شیشه بری
سيد سعید رضا موسوی
محمد حسن دشتی
علیرضا صمدی میرک آباد
محمود وجدانی
جواد دهقان
حسن شاهدی
محبوبه سلطانپور
حمید شاکری
محمد زارعیان
​​​​​​​سید علی حسینی
03531112121
03531112295
03531112105
03531112107
03531112103
03531112122
03531112121
03531112121
03531112216
03531112121
03531112121
03531112121
نمایش ۱ - ۳ از ۲۶ نتیجه

1 -  بررسي و مطالعه در امور توليد و ارائه پيشنهادات لازم در جهت رفع مشكلات و بهبود وضعيت اقتصادي در استان بر اساس اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط

2 - انجام هماهنگي هاي لازم به منظور تشكيل و مديريت بازارچه هاي مرزي در استان براساس ضوابط و مقررات مربوطه و نظارت و ارزيابي عملكرد آنها با همكاري ساير واحدها و دستگاه هاي ذيربط بر اساس اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط

3 - پيگيري مسائل و مشكلات اقتصادي مرتبط با بازارچه هاي مرزي و تعاوني هاي مرزنشين

4 - نظارت و پيگيري امور مربوط به گندم ، آرد و نان و هماهنگي جهت ابلاغ دستورات و اجرايي شدن تصميمات ملي در حوزه مذكور

5 - ساماندهي و هماهنگي دستگاه هاي اجرایی ذيربط جهت اجراي مصوبات ستاد هدفمندي يارانه ها

6 - ارزيابي وضعيت پيشرفت پروژه هاي مهم اقتصادي بخش خصوصی در استان و پيگيري لازم براي رفع مشكلات و موانع احتمالي آنان

7 - هماهنگي و نظارت بر فرآيند تهيه و توزيع كالا و مايحتاج عمومي و رسيدگي به امور مرتبط به تنظيم بازار کلا و خدمات استان

8 - انجام هماهنگي لازم در خصوص پيگيري مشكلات بخش صنعت و معدن استان ، شهرك‌هاي صنعتي و خوشه هاي صنعتي و ارائه پيشنهادات در راستاي رفع مشكلات به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان

9 - اعمال كنترل لازم و بررسي مسائل و مشكلات مرتبط با زنجيره هاي تأمين و توزيع كالا و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي

10 - ارائه نظرات و پيشنهادات جهت بهبود وضعيت و پيشرفت فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري ، مناطق آزاد تجاري و مناطق ويژه اقتصادي و سایر دستگاه‌های اقتصادی مرتبط بر اساس اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط

11 - هماهنگی و بررسي عملكرد بانك‌هاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري و بيمه هاي دولتي داراي مجوز

12 - پيگيري مسایل مربوط به ارتقاء سطح معيشت مرزنشينان با همكاري ساير واحدها و دستگاه هاي ذيربط استان

13 - هماهنگي و همكاري با واحدهاي استاني دستگاههاي اجرایي در بخشهاي مختلف اقتصادي  ( صنعت و معدن ، كشاورزي ،خدماتي و منابع طبيعي استان )

14 - هدايت و راهبري امور مربوط به توسعه مناطق مختلف استان ، از جمله اخذ آمار و اطلاعات لازم و طرح موضوعات در كميسيون ها ، شوراها و ستادها و كميته هاي ذيربط جهت همكاري و هماهنگي دستگاه هاي اجرايي و ارایه تحليل هاي لازم به مسئولين ذيربط

15 - شركت در جلسات مربوط به امور اقتصادي و توسعه منطقه اي (كميسيون ها ، شوراها ، ستادها ، كارگروه‌ها و  كميته ها و زير مجموعه هاي آنان )

16 - نظارت و هماهنگی فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي مسئول در امر صادرات به منظور تحقق اهداف و تكاليف مرتبط مندرج در سند راهبرد ملي توسعه صادرات غير نفتي كشور ، سند توسعه استان و ساير سياست هاي كلان اقتصادي

17 - ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي مسئول در امر صادرات به منظور فراهم نمودن تسهيلات لازم براي توسعه صادرات خدمات به ويژه خدمات فني و مهندسي و ترانزيت كالا از استان

18 - هماهنگی به منظور تدوين و اجراي برنامه هاي حمايتي ، هدايتي ، فني و زير بنايي بخش صادرات استان در راستای اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط

19 - پيگيري برنامه هاي مربوط به توسعه صادرات استان در چارچوب سياست هاي ابلاغي

20 - شناسايي و پيگيري مشكلات واحدهاي توليدي – صنعتي

21 - پيگيري و نظارت برنامه ي راهبردي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در مبادلات مرزي

( مناطق آزاد و ويژه ، بازارچه هاي مرزي ، اسكله هاي خاص )