رئيس بازرسي انتخابات استان يزد:

به گزارش كميته تبليغات و اطلاع رساني ستاد انتخابات استان يزد، "عباسعلي رضائي" ضمن بيان اين مطلب با برشمردن اصول و قوانين مربوط به بازرسي انتخابات افزود:  همزمان با انتخاب مسئول بازرسي مركزي وزارت كشور از ناحيه وزارت كشور و هيئت عالي اجرايي، ابلاغ اعضاي بازرسي انتخابات استان نيز صادر گرديد و در استان يزد تعداد 5 نفر به عنوان اعضاي بازرسي انتخابات استان انتخاب شدند.
وي تصريح كرد: در هر شهرستان تعداد 3 نفر و در بخشهاي مستقل و مركزي نيز هر كدام 3 نفر به عنوان بازرس انتخابات منصوب شده اند كه ابلاغ اعضاي بازرسي شهرستانها از سوي مسئول بازرسي مركزي وزارت كشور و ابلاغ اعضاي بازرسي بخشهاي مركزي و مستقل نيز از ناحيه بازرسي انتخابات استان صادر شده است .
معاون توسعه مديريت و منايع انساني استاندار يزد با اشاره به تغييري كه در روند اجرايي بازرسي از شعب اخذ راي در سالجاري صورت گرفته است بيان داشت: در سال گذشته به ازاي هر شعبه يك بازرس در نظر گرفته مي شد ولي در انتخابات سالجاري به ازاي هر 10 شعبه در سطح شهرستان و بخش يك نفر بازرس بصورت سيار در نظر گرفته شده است و در مجموع تعداد 78 نفر وظيفه بازرسي از شعب اخذ راي را در سطح شهرستانها و بخشها بر عهده دارند.
رضايي با بيان گوشه اي از عملكرد اين حوزه گفت: ابلاغ احكام اعضاي بازرسي، دستورالعمل ها و قوانين ، -برگزاري همايش و جلسات توجيهي و آموزشي جهت بازرسين سطح استان، هماهنگي جهت استقرار اعضاي بازرسي در فرمانداريها و بخشداريها و همچنين رسيدگي به گزارشات مربوط به تخلفات احتمالي از شهرستانها و بخشها و انعكاس آن به مركز از ديگر فعاليتهاي بازرسي انتخابات استان تا كنون بوده است.
رئيس بازرسي انتخابات استان يزد در ادامه به خصوصيات و صلاحيت هاي لازم براي انتخاب بازرسين اشاره كرد و افزود: اعضاي بازرسي بايد شرايط ، ضوابط و خصوصيات يك بازرس خوب را داشته باشند كه از جمله اين خصوصيات مي توان به داشتن حسن شهرت، پايبندي به مباني اسلامي، تعهد ، تدين و تخصص اشاره نمود.
وي در ادامه به روند نظارت بر صحت جريان انتخابات اشاره و خاطر نشان كرد: علاوه بر اعضاي بازرسي استان، شهرستانها و بخش ها و بازرسين ويژه هر 10 صندوق ، تعدادي سربازرس نيز زير نظر بازرسي مركزي وزارت كشور انتخاب شده اند كه بر روند اجرايي انتخابات نظارت دارند.
وي در پايان ضمن تقدير از حسن اعتماد و اطمينان مردم نسبت به ستاد انتخابات استان ، اهميت حضور حداكثري مردم در انتخابات را يادآور شد و افزود: انشاءا...  مردم در انتخابات باشكوه 24 خردادماه يك بار ديگر اقتدار و قدرت نظام مقدس جمهوري اسلامي را به جهانيان نشان مي دهند.