به گزارش روابط عمومی استانداری یزد " محمدرضا فلاح زاده " درجریان این بازدید گفت: پویایی و رشد اقتصادی کشور به دو مقوله تولید و صادرات وابسته است.
وی افزود: تولید و تجارت از مواردی است که در دین مبین اسلام  مورد تاکید فراوان قرار گرفته است.
استاندار یزد ،کاهش آسیبهای اجتماعی، اشتغالزایی و تقویت ایمان در برخی از موارد را به عنوان پیامدهای مثبت حمایت از تولید ذکر کرد.
فلاح زاده تصریح کرد: موفقیت و پیشرفت در عرصه تولید و صادرات نیازمند مدیریت قوی، برنامه ریزی صحیح و بازاریابی است.
وی تولید در دو بخش صنعت و کشاورزی را عامل مهم پایداری و حیات اقتصادی استان یزد دانست.
شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی یزد با به کارگیری  950 نفرنیروی انسانی  ،کابلهای مسی،ترکیبی،خاص،نوری و ماژول خورشیدی را تولید می کند.