به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، " غلامحسين دشتي "  روز سه شنبه در اين ديدار اظهار داشت: حضور افرادي كه نمي توانند از تمام توانايي هاي يك انسان برخوردار باشند در عرصه هاي بين المللي مي تواند درس تلاش را به آحاد مردم نشان دهد و اميد را در زندگي انسان تقويت نمايد.
وي معلولان موفق در عرصه هاي مختلف را الگوي اجتماعي جامعه دانست و خاطر نشان كرد: ورزشكاران پيام عزم، اراده، افق هاي بلند در دين و ... را به عنوان سفير و نماينده يك فرهنگ به جهان نشان مي دهند.
دشتي عوامل زيادي از جمله والدين، مربيان، مسئولان مرتبط را موثر در كسب رتبه هاي جهاني توسط يك قهرمان ملي برشمرد و افزود: ورزشكاران معلول سفير فرهنگ و توانمندي استان و كشور هستند.
اين مقام مسئول ورزش را دروازه ورود به همه عرصه ها دانست و گفت: توكل به خدا و عزم و اراده و استمرار در كار عوامل مهم موفقيت در عرصه ورزش است.
در اين جلسه مسئولان مرتبط به ارائه گزارشي از روند پيشرفت معلولان ورزشكار در استان پرداختند.
شنا، گلبال، پينگ پنگ و بسكتبال ورزش هايي است كه استان يزد از آن در مسابقات پارا آسيايي معلولين در كشور مالزي نماينده خواهد داشت.