به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "سيد محمد مير محمدي" روز دوشنبه در اين ديدار، ضمن خير مقدم به اعضاي اين شورا، گفت: براي ساختن انتظاراتي كه داريم همه بايد دست به دست هم بدهيم.
وي افزود: در مسائل داخلي همه بايد حول منافع ملي متحد و همدل شويم.
ميرمحمدي اظهار داشت: در بحث مسائل خارجي همه كشورها به دنبال منافع خودشان هستند. اين را بايد روشن كرد كه در مقابل منافع ديگران و منافع ملي خودمان چه موضعي بايد داشته باشيم.
عالي ترين مقام اجرايي استان خاطرنشان كرد: اگر ديد را به مسائل بخشي و جريانات سياسي خاص  محدود كنيم، عقب مي مانيم.
وي تاكيد كرد: اگر عينك خاصي را به چشم بزنيم، دنيا را به يك رنگ مي بينيم در صورتيكه دنيا يك رنگ نيست.
ميرمحمدي با اشاره به نقش مردم در پيروزي انقلاب اسلامي، گفت: اگر مردم در مسائل مختلف مشاركت داشته باشند، كارها به خوبي پيش مي رود در غير اين صورت، ديگران حقوق ما را لگدمال مي كنند.
استاندار افزود:  ضرورت تحول، پيشرفت و تغيير؛تفاوت افكار است، طبيعي است كه اگر همه يكسان فكر كنند، سكون حكمفرما مي شود و پيشرفت معنايي ندارد.
اين مقام مسئول تصريح كرد: تا احزاب و گروه ها نماد دموكراسي نباشند و تحمل نظر مخالف نداشته باشند، اصلاح طلب نمي توانند باشند.
ميرمحمدي در بخش ديگري از سخنان خود، اظهار داشت: بحث تشكل هاي مردمي كه از زمان دوران اصلاحات شكل گرفته، در دولت تدبير و اميد مورد توجه ويژه واقع شده است، چراكه بدون مشاركت  مردم نمي توانيم پيشرفت داشته باشيم و بايد از همه بينش ها استفاده شود.
وي ادامه داد: برخوردهايي كه جنبه غيرعلمي داشته و احساساتي باشد، ما را به جايي نمي رساند.
استاندار تشكيل اتاق فكر و بهره گيري از نظرات صاحبان انديشه را يكي از ضرورتهاي پيشبرد كارها دانست.
ميرمحمدي همچنين برگسترش ميدان حضور بانوان و جوانان در عرصه هاي مختلف جامعه تاكيد كرد.
 در ابتداي اين ديدار، جمعي از اعضاي شوراي اصلاح طلبان استان يزد به بيان ديدگاه و نكته نظرات خود در خصوص مسائل مختلف پرداختند.