به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، " سعيد عبداللهي " روز پنج شنبه در اين نشست كه در محل حسين آباد ثخويد برگزار شد با گراميداشت هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: مشكل اصلي استان يزد در حال حاضر مقوله آب است كه مي توان نقش تاثير گذار و بسزايي را در فرهنگ سازي بهينه در اين خصوص براي تشكل هاي مردم نهاد در نظر گرفت.
وي گفت: وقتي ما مي توانيم جامعه اي سالم داشته باشيم كه افراد آن احساس مسئوليت در خصوص اتفاقات پيرامون خود داشته باشند.
عبداللهي خواستار مطالبه گري تشكل هاي مردم نهاد در سطح استان شد و افزود: تشكل هاي مردم نهاد بايد حساسيت مسئولين استان را نسبت به برخي مشكلات پيرامون خود برانگيزند.
معاون مدير كل مديريت بحران استان نيز مديريت بحران را شامل پيگيري، آمادگي، بازخواني و بازتواني دانست و گفت: 15 سال اخير استان يزد با مقوله خشكسالي مواجه بوده است.
" شيري " با اشاره به افت يك متري ساليانه آب زيرزميني استان يزد، خاطر نشان ساخت: بحران در كشور ما به صورت مردمي اداره مي شود بنابراين تشكل هاي مردم نهاد در اين زمينه تاثيرگذار هستند.
وي مقوله توسعه پايدار را مهم ارزيابي و تصريح كرد: مديريت بحران آمادگي لازم در خصوص آموزش لازم به اعضاي تشكل هاي مردم نهاد جهت كمك رساني در مواقع مواجهه با بحران را دارد.
در ادامه مسئولان سازمان هاي مردم نهاد حاضر در اين نشست از امامزاده سيد محمد نير،پارك سنگ عروس نير، چشمه ها و قله هاي آهكي بنادك و بقعه چهل دختران و گنبد شيخ جنيد توران پشت بازديد كردند.