استاندار یزد نشست ستاد راهبردی میراث جهانی یزد خبر داد:

تصویب ضوابط ساخت و ساز خشتی برای اولین بار در کشور در شهر و بافت تاریخی یزد

استاندار یزد با اشاره به تصویب و ابلاغ ضوابط ساخت و ساز خشتی در بافت تاریخی یزد برای اولین بار در کشور و مصوبه مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی در این خصوص، خاطرنشان کرد: با این مصوبه بسیاری از ناهماهنگی های موجود بین دستگاه های مختلف از قبیل شهرداری، اداره کل میراث فرهنگی و سازمان نظام مهندسی استان مرتفع و به موجب ضوابط آن، ضمن ساماندهی مناسب در حوزه ساخت و سازها در شهر یزد و بافت تاریخی می توان توجه جدی تری را به اولویت های این بافت معطوف کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، دکتر طالبی در جلسه ستاد راهبردی میراث جهانی یزد، برگزاری این جلسه به عنوان اولین جلسه در دولت سیزدهم را به فال نیک گرفت و گفت: امیدواریم در ادامه نیز برگزاری جلسات آن با قوت تدوام یابد.
وی در ادامه با اشاره به تصویب و ابلاغ ضوابط ساخت و ساز خشتی در بافت تاریخی یزد برای اولین بار در کشور و مصوبه مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی در این خصوص، خاطرنشان کرد: با این مصوبه بسیاری از ناهماهنگی های موجود بین دستگاه های مختلف از قبیل شهرداری، اداره کل میراث فرهنگی و سازمان نظام مهندسی استان مرتفع و به موجب ضوابط آن، ضمن ساماندهی مناسب در حوزه ساخت و سازها در شهر یزد و بافت تاریخی می توان توجه جدی تری را به اولویت های این بافت معطوف کرد.
استاندار یزد با اشاره به گزارش های ارائه شده در جلسه در خصوص اقدامات و فعالیت های دستگاه های مختلف و کارگره های این حوزه در بحث ثبت جهانی یزد، اظهارداشت: در این راستا لازم است گزارش اقدامات و فعالیت های صورت گرفته ی این حوزه در چند سال اخیر جمع بندی، تدوین و اطلاع رسانی عمومی شود.
دکتر طالبی یکی از دستاوردهای ثبت جهانی یزد را شکل گیری گفتمان حفظ بافت تاریخی و توسعه گردشگری در استان یزد دانست و تصریح کرد: خوشبختانه در سال های اخیر همگرایی بسیار خوبی در این حوزه ایجاد شده و مردم نیز همراهی بسیار خوبی با فعالیت ها و اقدامات استان در این حوزه دارند.
وی با بیان اینکه مفهوم حکمرانی خوب؛ ایجاد تعامل بین دولت، بخش خصوصی جامعه و مردم است، افزود: این موضوع به وضوح در بحث ثبت جهانی یزد قابل مشاهده است و این گفتمان اشتراکات بیشتری بین دستگاه های دولتی، نهادها، تشکلات، بخش خصوصی حوزه اقتصادی استان و مردم پیدا می کند.
استاندار یزد در انتها بر تصویب برگزاری جلسات ستاد راهبری بافت تاریخی به صورت فصلی، تشکیل کارگروه ها، پیگیری تشکیل جلسات آن ها در بازه زمانی سه ماهه و رصد فعالیت آن ها توسط دبیرخانه تاکید کرد.

افزودن نظرات