به رياست وزير تعاون برگزار شد؛

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،"اسدالله عباسي" روز سه شنبه در اين جلسه با اشاره به برخي از درخواستهاي مطرح شده ، هم افزايي و همكاري دستگاه هاي عضو اين شورا را خواستار شد.
وي بر ضرورت بهره گيري از فرصتها در راستاي پيشبرد امور و خدمت بهتر به مردم  تاكيد كرد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به انتخاب استان يزد به عنوان يكي از استانهاي محل اجراي طرح پزشك خانواده، بر همكاري دستگاه هاي استاني مرتبط با وزارت تعاون در راستاي اجراي هرچه بهتر اين طرح تاكيد كرد.
 در اين جلسه پيرامون مسائل مطرح شده بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصميمات لازم اتخاذ شد.