به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،  مشاور استاندار و مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري، روز پنج شنبه در گفتگو با خبرنگار روابط عمومي، گفت: دوره آموزشي خانواده متعالي براي كاركنان دولت در 32 ساعت تعريف شده كه دوره تربيت مربي آن از امروز بصورت همزمان در سراسر كشور شروع شد.
" مريم عبدالحسين زاده " افزود: متولي برگزاري اين دوره مركز امور بانوان و خانواده نهاد رياست جمهوري است و معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري با ايراد سخناني شروع به كار اين دوره آموزشي را اعلام كرده است.
در اين دوره در خصوص مباحثي همچون خانواده متعالي، اقتصاد خانواده، آسيب شناسي خانواده، حجاب و عفاف و تربيت فرزند بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.